Meaning of after-Christian in English:

after-Christian

noun

  • A person in a society which has ceased to be Christian.

Pronunciation

after-Christian

/ˈɑːftəˌkrɪstʃ(ə)n/ /ˈɑːftəˌkrɪstjən/ /ˈɑːftəˌkrɪstɪən/

adjective

  • Having ceased to be Christian.

Pronunciation

after-Christian

/ˈɑːftəˌkrɪstʃ(ə)n/ /ˈɑːftəˌkrɪstjən/ /ˈɑːftəˌkrɪstɪən/

Origin

Late 19th century.