Meaning of Kivu, Lake in English:

Kivu, Lake

Pronunciation /ˈkiːvuː/

proper noun

  • A lake in central Africa, on the frontier between Rwanda and the Democratic Republic of Congo (Zaire).