Meaning of Thai boxer in English:

Thai boxer

noun