Meaning of Yuan Jiang in English:

Yuan Jiang

proper noun

Chinese name for Red River (sense 1)

Pronunciation

Yuan Jiang

/jʊˌɑːn ˈdʒjaŋ/