Significado de Zephaniah en en Inglés

Zephaniah

Pronunciación /ˌzɛfəˈnʌɪə/

proper noun

  • 1A Hebrew minor prophet of the 7th century BC.

    1. 1.1A book of the Bible containing Zephaniah's prophecies.