Meaning of zoonosology in English:

zoonosology

noun

rare
  • The scientific study of the diseases of animals.

Origin

Mid 19th century. Probably after German Zoonosologie; compare scientific Latin zoonosologia, French zoonosologie.

Pronunciation

zoonosology

/ˌzuːə(ʊ)nɒˈsɒlədʒi/ /ˌzuːə(ʊ)nə(ʊ)ˈsɒlədʒi/ /ˌzəʊə(ʊ)nɒˈsɒlədʒi/