Traducción de bananas en Español:

bananas

Pronunciación /bəˈnɑːnəz/

adjetivo

argot
  • 1

    to be bananas about sb/sth
    she's completely bananas está chiflada coloquial
    • to drive sb bananas sacar a algn de quicio