Translation of cheek by jowl in Spanish:

cheek by jowl

phrase

  • 1

    cheek by jowl with sb uno junto al otro