Translation of Haiti in Spanish:

Haiti

Haití, n.

Pronunciation /ˈheɪdi/ /ˈheɪti/

noun

  • 1

    Haití masculine