Translation of in a bind in Spanish:

in a bind

phrase

  • 1

    to be in a bind estar en un aprieto / apuro
    • to put sb in a bind poner a algn en un aprieto / apuro