Definition of -omatous in English:

-omatous

Pronunciation /ˈōmədəs/ /ˈoʊmədəs/ /ˈämədəs/ /ˈɑmədəs/

suffix

  • In adjectives corresponding to nouns ending in -oma (such as carcinomatous corresponding to carcinoma).