Definition of Dutch Guiana in English:

Dutch Guiana

proper noun

former name (until 1948) for Suriname