Definition of epigyny in English:

epigyny

noun

Botany