Definition of eu- in English:

eu-

  • Well; easily.

    ‘eupeptic’
    ‘euphony’

Origin

From Greek eu ‘well’, from eus ‘good’.

Pronunciation

eu-

/juː/