Definition of European Recovery Program in English:

European Recovery Program

Pronunciation /ˈˌyərəˈˌpēən/ /ˈˌjərəˈˌpiən/ /ˈˌyo͞orəˈˌpēən rəˈkəv(ə)rē/ /ˈˌjurəˈˌpiən rəˈkəv(ə)ri/ /rēˈkəv(ə)rē ˈprōˌɡram/ /riˈkəv(ə)ri ˈproʊˌɡræm/

See synonyms for European Recovery Program

proper noun

official name for the Marshall Plan