Definition of Jönköping in English:

Jönköping

Pronunciation /ˈyœnˌCHœpiNG/ /ˈjœnˌtʃœpɪŋ/

proper noun

  • An industrial city in southern Sweden, at the southern end of Lake Vättern; population 125,154 (2008).

Pronunciation

Jönköping

/ˈyœnˌCHœpiNG/ /ˈjœnˌtʃœpɪŋ/