Definition of Kanawha River in English:

Kanawha River

Pronunciation /kəˌnôwə ˈrivər/ /kəˌnɔwə ˈrɪvər/ /kəˌnoi/ /kəˌnɔɪ/

proper noun

  • A river in west central West Virginia that connects the New River with the Ohio River. Charleston and other industrial centers lie along it.