Definition of Kra, Isthmus of in English:

Kra, Isthmus of

Pronunciation /ˌisməs əv ˈkrä/ /ˌɪsməs əv ˈkrɑ/

proper noun

  • The narrowest part of the Malay Peninsula, forming part of southern Thailand.

Pronunciation

Kra, Isthmus of

/ˌisməs əv ˈkrä/ /ˌɪsməs əv ˈkrɑ/