Definition of Kuala Lumpur in English:

Kuala Lumpur

Pronunciation /ˌkwälə lo͝omˈpo͝oər/ /ˌkwɑlə lʊmˈpʊər/

proper noun

  • The capital of Malaysia, in the southwestern part of the Malay Peninsula; population 1,469,000 (est. 2009).

Pronunciation

Kuala Lumpur

/ˌkwälə lo͝omˈpo͝oər/ /ˌkwɑlə lʊmˈpʊər/