Definition of Metropolitan Museum of Art in English:

Metropolitan Museum of Art

Pronunciation /ˈˌmetrəˈˌpälətn/ /ˈˌmɛtrəˈˌpɑlətn/ /ˈˌmetrəˈˌpälədən myo͞oˈzēəm əv/ /ˈˌmɛtrəˈˌpɑlədən mjuˈziəm əv/ /ə ärt/ /ə ɑrt/

proper noun

  • A major museum of art and archaeology in New York City, founded in 1870.