Definition of metropolitanate in English:

metropolitanate

noun

Christian Church
  • The position, office, or province of a metropolitan bishop.

    • ‘an encyclical letter to all the territories in his metropolitanate’

Pronunciation

metropolitanate

/ˌmetrəˈpälədəˌnāt/ /ˌmɛtrəˈpɑlədəˌneɪt/ /ˌmetrəˈpälətnˌāt/ /ˌmɛtrəˈpɑlətnˌeɪt/