Definition of monozygosity in English:

monozygosity

noun