Definition of NAACP in English:

NAACP

Translate NAACP into Spanish

abbreviation

  • National Association for the Advancement of Colored People.

Pronunciation

NAACP

/ˌenˌdəbəlˌāˌsēˈpē/ /ˌɛnˌdəbəlˌeɪˌsiˈpi/