Definition of NAACP in English:

NAACP

Pronunciation /ˌenˌdəbəlˌāˌsēˈpē/ /ˌɛnˌdəbəlˌeɪˌsiˈpi/

Translate NAACP into Spanish

abbreviation

  • National Association for the Advancement of Colored People.