Definition of nasi beryani in English:

nasi beryani

Pronunciation /ˌnɑːsi bɛrɪˈɑːni/

noun

Cooking
  • In Malaysian and Indonesian cookery: a type of pilau.

Origin

1960s. From Malay nasi beriani from nasi + beriani biryani (from Urdu biryānī).