Definition of oligo- in English:

oligo-

Pronunciation /ˈäləɡō/ /ˈɑləɡoʊ/ /əˈliɡō/ /əˈlɪɡoʊ/

  • Having few; containing a relatively small number of units.

    ‘oligopoly’
    • ‘oligosaccharide’

Origin

From Greek oligos ‘small’, oligoi ‘few’.