Definition of Pakhto in English:

Pakhto

Pronunciation /ˈpaktəʊ/ /ˈpaktuː/ /ˈpʌxtəʊ/

noun

  • Pashto, especially the northern dialect group of Pashto.

adjective

  • Pashto.

Origin

Late 18th century. Representing a Pashto regional (northern) pronunciation of Pashto pax̌to.