Definición de Porcupine River en inglés

Porcupine River

Pronunciación /ˌpôrkyəˌpīn ˈrivər/ /ˌpɔrkjəˌpaɪn ˈrɪvər/

proper noun

  • A river that flows for 450 miles (720 km) from Yukon Territory into northeastern Alaska to join the Yukon River.