Definition of prioritization in English:

prioritization

(British prioritisation)

Pronunciation /ˌprīˌôrədəˈzāSH(ə)n/ /ˌpraɪˌɔrədəˈzeɪʃ(ə)n/ /ˌprīˌôrəˌtīˈzāSH(ə)n/ /ˌpraɪˌɔrəˌtaɪˈzeɪʃ(ə)n/

noun

  • The action or process of deciding the relative importance or urgency of a thing or things.

    ‘you will be responsible for prioritization of tasks’

Pronunciation

prioritization

/ˌprīˌôrədəˈzāSH(ə)n/ /ˌpraɪˌɔrədəˈzeɪʃ(ə)n/ /ˌprīˌôrəˌtīˈzāSH(ə)n/ /ˌpraɪˌɔrəˌtaɪˈzeɪʃ(ə)n/