Definition of Tanana River in English:

Tanana River

Pronunciation /ˌtanəˌnô ˈrivər/ /ˌtænəˌnɔ ˈrɪvər/

proper noun

  • A river that flows for 600 miles (1,000 km) from Yukon Territory across Alaska, to meet the Yukon River west of Fairbanks.

Pronunciation

Tanana River

/ˌtanəˌnô ˈrivər/ /ˌtænəˌnɔ ˈrɪvər/