Definition of Zhenjiang in English:

Zhenjiang

(also Chen-chiang, Chinkiang)

Pronunciation /ˌjənjēˈäNG/ /ˌdʒəndʒiˈɑŋ/

proper noun

  • A port in eastern China, in Jiangsu province, on the Yangtze River; population 594,300 (est. 2006).