Translation of chinchón in English:

chinchón

masculine noun

  • 1

    type of rummy
    • Chinchón – Categoría “B” 1º José Flacco. 2º Néctor Rodríguez. 3º Vicente Rodríguez.