Translation of chorrillo in English:

chorrillo

diarrhea, n.

Definition of diarrhea ( US English | UK English )

Other words for diarrhoea

masculine noun

informal
Mexico
  • 1

    diarrhea US
    diarrhoea British
    tener chorrillo to have diarrhea