Traducción de fosforito en Inglés

fosforito

touchy, adj.

Ver definición de en inglés de EE. UU. de touchy

Ver definición en inglés del Reino Unido de touchy

adjetivo fosforita

coloquial
Chile, Venezuela
  • 1

    touchy
    quick-tempered