Translation of lo suyo in English:

lo suyo

phrase

  • 1

    tuvo que trabajar lo suyo he had to work very hard
    • pesa lo suyo it weighs a ton
    • aguanta lo suyo she puts up with an awful lot