Traducción de satén en Inglés

satén

satin, n.

Ver definición de en inglés de EE. UU. de satin

Ver definición en inglés del Reino Unido de satin

nombre masculino

(América Latina satín)
  • 1

    satin