Traducción de saxo en Inglés

saxo

sax, n.

Ver definición de en inglés de EE. UU. de sax

Ver definición en inglés del Reino Unido de sax

nombre masculino

coloquial
  • 1

    (instrumento)
    sax coloquial

sustantivo masculino y femenino

coloquial
  • 1

    (persona)
    sax player coloquial