Meaning of máximo común divisor in Spanish:

máximo común divisor

Translate máximo común divisor into English

  • 1Mayor número o polinomio que divide exactamente dos o más números o polinomios.