Meaning of octeto in Spanish:

octeto

Translate octeto into English

masculine noun

Music
  • 1Conjunto musical formado por ocho voces o instrumentos.

  • 2Composición musical escrita para ser interpretada por ocho voces o instrumentos.