Significado de xenófobo en en Español:

xenófobo

(xenófoba)

Traducir xenófobo al inglés

adjetivo

  • 1Que siente xenofobia.

  • 2Que implica o denota xenofobia.

    actitud xenófoba; hemos de lamentar un nuevo estallido de violencia xenófoba