Sinónimos de disuse en inglés:

disuse


Ver definición de en inglés de EE. UU. de disuse

Ver definición en inglés del Reino Unido de disuse

Ver definición en Español de desuso

nombre

1‘many of the mills fell into disuse’

SINÓNIMOS
non-use, non-employment, lack of use
neglect, abandonment, desertion
cessation, discontinuance, obsolescence
formal desuetude
ANTÓNIMOS

use, employment