Sinónimos de inky en inglés:

inky


Ver definición de en inglés de EE. UU. de inky

Ver definición en inglés del Reino Unido de inky

Ver definición en Español de impenetrable

adjetivo

1‘the inky darkness of the tunnel’

SINÓNIMOS
black, jet black, jet, pitch black, pitch dark, pitch, black as pitch, coal black, black as night, sable, ebony, dark
literario Stygian, Cimmerian